Norda kantaro

Kolektas kaj redaktas Martin Strid

Norda Kantaro enhavas ĉiujn kantojn el Nordajo (dana, finna, islanda, norvega kaj sveda landoj) je kiuj ni povis trovi espan tradukon.

© Kopirajtas diversaj verkintoj, komponintoj kaj tradukintoj. Atentu!
Troveblas rete je nk.tone.se


El la antaŭparolo en la unua ĉapitro:

La Norda Kantaro ne pretas. Sed tio ne gravas. Ĝi fakte neniam pretos. En nia komputa epoko dokumentoj, onidire, "vivas". Estas farita klopodo, jen rezulto de tridekjara projekto kiu foje ardis, foje dormis. Sed mankas multaj tekstoj, melodioj, nomoj de homoj kaj tiel plu. En venonta versio mankos malpli, kvankam en venonta versio mankos pli: Ni aldonos, sed ankaŭ la originalaro kreskos, se la Ĉionpova Muzo amos nin.

Ni volas danki al ĉiuj - vivantoj kaj mortintoj - kiuj scie nescie kontribuis. Inter ili estas muzikantoj, poetoj, tradukintoj, eldonistoj kaj peruloj.

Apartan dankon ni direktas al sinjoro Fajszi Károly, kiu el sia admirinda Esperanto-biblioteko en Budapeŝto donis plurajn tre valorajn fontojn el kiuj ni ĉerpis. Alia valora fonto de materialo estis la biblioteko de Esperanto-Gastejo en Lesjöfors.

Kiam en 1993 Kukoleto konfidis al ni transpreni ĉi tiun taskon, granda laboro estis jam farita, kaj redakte kaj traduke. Eĉ poste, Kukoleto daŭre kontribuis per novaj tradukoj, helpis pri tonsilabigo de melodioj kaj aldonis notojn rimarkajn. Diskuto kun ŝi ankaŭ rezultigis la traduktaksan modelon "FLORE", pri kiu vi legu sube.

La celo estas triobla:
  1. Montri al la internacia publiko la nordajan kantotrezoron,
  2. Montri al nordajanoj la kapablon de la internacia lingvo,
  3. Montri al ambaŭ praktikan ekzemplon pri uzo de tonsilaboj.

Neniu el ĉi tiuj kaŭzoj estas pli grava ol la aliaj. Fakte ĉiu el ili estas per si mem sufiĉa kaŭzo por eldono.