Ĉendanci baladojn Esperante?

Martin Strid

Mi estas svedo, ekologia inĝeniero kaj amatora popolmuzikisto, kaj mi havas revon - revivigi la antikvajn ĉendancojn de la Feroa kulturo (la feroaj insuloj situas inter Islando kaj Norvegujo)... Esperante!


Jen tipa ĉendanco de la Feroa kulturo:


Ĉendanci baladojn Esperante? Kio tio estas? Jes, ĝuste! Tiu ĉi nova por Esperantujo kutimo ŝutos bonegan etoson kaj mojosan interkoniĝon al niaj aranĝoj. Rigardu tiun ekzemplon : Ĉu tradicio el pratempo, kiu travivis en angulo periferia de Eŭropo, povos fariĝi parto kaj eĉ grava riĉaĵo de nova kaj tutmonda kulturo? Jes! Baladojn Dancu Feroe
Artikolo en Internacia Pedagogia Revuo (IPR) 2016/4
Ĉendancaj baladoj
Norda Kantaro enhavas ĉiujn kantojn el Nordajo (dana, finna, islanda, norvega kaj sveda landoj) je kiuj ni povis trovi espan tradukon.
Estas mi Esperantisto
Ĉe kuracisto Zamenhof