La dormanta belulino

Laure Patas d’Illiers

Feinoj plu magiadis, sed la reĝlando moderniĝis kaj oni komforte uzis ĉiajn elektrajn ilojn.

Kiam la dekkvinjaraĝa princino malkovris stebilon, la ena kudrilo pikis ŝian fingron. La gereĝoj malplenigis grandan kofrofrostujon. Ene ili instalis silkan liton, kaj kuŝigis sian dormantan filinon. Ili ornamis la kofron per oro kaj rubenoj.

Post cent jaroj, juna princo, ĉasanta dum vintra vespero, ekvidis tra dornaj arboj la lumojn de la silenta reĝa kastelo. Enirinte, li vidis la brilan kofregon kaj ameme levis ĝian kovrilon.

Bedaurinde, antaŭ kvindek jaroj, en proksima elektrocentralo okazis striko. La ĉirkaua loĝantaro restis senelektra dum tri monatoj.