Kris Kezer

Italdevena franculino. Mi lernis Esperanton ĉefe per la "Metodo Assimil" kaj "Vojaĝo en Eo Lando" kun Boris Kolker (diplomo 5). Mi plu lernis kaj lernas danke al mia plurjara ago ĉe I-Kurso de UFE-Esperanto France, kies retkursojn mi korektas.