Kia mirindaĵo

Honore Sebuhoro


Evidente, ke eĉ bestoj komprenis la signifon de paca kunvivado kaj socia kuniĝo.

Kial la homaro neniam povas efektivigi ĉi tiun pacan kunvivadon kaj socian koherecon ?

Kien ĉi tiu mondo iras !

Troa milito persistas tutmonde celante profiton.

Esperantuje, ni apliku zamenhofan principon.

Amu unu la alian.