Kiun vakcini la unua?

Célio Freitas Martins

Post longa batalado kaj multege da anksio, finfine oni sukcesis eltrovi vakcinojn kontraŭ la terura kronviruso.

La unua problemo kiu estiĝas estas: kiun vakcini la unua?

Oni pridiskutas: ĉu la maljunulojn, ĉu la sanprofesiulojn, ĉu la bebojn, ĉu la gravedulinojn, ĉu la policistojn, ĉu la politikistojn, ĉu la riĉulojn, ĉu la infanojn, ĉu la instruistojn, ĉu la stratloĝantojn kaj almozulojn?

Tiu pridiskutado estas perfekte normala, ĉar, evidente, ne ĉiuj povas esti vakcinitaj samtempe...

La grandega plejmulto ŝajnas perdita en tiu tempesto, kaj prenas kiel kompason la timegon de la morto. Ilia vivprogramo estas eviti la morton, sed... ĝis kiam? La morto estas la nura certeco de la vivo. Ĉu oni ne devus filozofie pluesplori tiun temon? Kaj samtempe analizi la celojn de la vivo? Ĉu via vivo havas alian celon krom manĝi kaj distriĝi? Kion diri pri la moralaj valoroj kaj pri la ebleco de vivo trans la tombo?

Ili eĉ neniel pensas helpi siajn proksimulojn, ili volas helpi nur siajn familianojn kaj amikojn, sed proksimuloj estas ĉiuj homoj senescepte, en ĉiaj partoj de la mondo kaj el ĉiaj sociaj klasoj... Ni ĉiuj estas fratoj, volonte aŭ ne. Ni ĉiuj devas helpi unu la alian, pro la bono de ĉiuj. Tiel determinas la naturo kaj esenco de la vivo mem. Religiuloj aŭ ne, ateistoj aŭ ne, krimuloj aŭ bonfarantoj, riĉuloj aŭ almozuloj, ni ĉiuj estas fratoj. Nepras, ke la homoj kaptu kaj encerbigu ĉi tiun mesaĝon de la pandemio. Oni helpu unu la alian senescepte kaj sendiskriminacie!

Dankemo neniom tuŝas la koron de la plejmulto. Se vi ricevas vakcinon, danku la sciencistojn, kiuj eltrovis ĝin post tiom da lacegigaj laboroj dum sinsekvaj jaroj da scienca esplorado. Neniu dankas al la tombistoj, eĉ ne mencias ties ekziston!

Oni devus vakcini la unua, miaopinie, la sciencistojn eltrovintajn la vakcinojn. Poste, la tombistojn, ĉar ni bezonas iliajn higienajn servojn, temas pri publika sano kaj danko al tiuj kiuj plej multe laboras lastatempe... Ke ili kaj iliaj familianoj kaj amatoj havu sanon kaj medicinan protekton. Trie, oni vakcinu la profesiulojn kiuj injektas en nin la vakcinon.

Oni almenaŭ memoru, ke tiuj Sciencistoj ekzistas, kaj ke Tombistoj ankaŭ ekzistas!

Oni estu dankaj al tiuj kiuj helpas nin!