Célio Freitas Martins

Mi estas emeritita funkciulo, naskiĝinta en la 25-a de januaro, 1950, en Rio de Ĵanejro, Brazilo. Dumviva membro de UEA kaj de Brazila Esperanto Ligo (BEL). Miaj superaj kursoj estas Inĝenierarto kaj Juro.
Mi decidis studi serioze Esperanton, ĉar tio estas por mi granda plezuro.
Estas por mi granda ĝojo interŝanĝi ideojn kun amikoj mondskale.
Mi ŝatas labori kiel reviziisto (ne tiel ofte ankaŭ kiel tradukisto). Mi multe lernas reviziante kaj tradukante, kaj samtempe mi povas ankaŭ helpi komencantojn aŭ postkomencantojn, forigante interrete iliajn dubojn, respondante iliajn demandojn, plibonigante iliajn redaktojn.

Mi loĝas en Koĉabambo, Bolivio, kaj, jam de multaj jaroj laboras volontule favore al Eldonejo Lorenz, en Brazilo. Tiu eldonejo disdonas librojn mondskale, pri Spiritismo, Evangelio kaj Esperanto (editora_lorenz@uol.com.br). Mi ŝategas la paĝon www.duolingo.com, kie mi lernas, senpage, multajn idiomojn (la anglan, la polan, la hebrean, la hispanan ktp.)