La sono de silento (The sound of silence)

Paul Simon
Tradukis: Amir Naor

Pliaj tradukoj

Jen angla originala registrado:Bonas vidi vin mallum'
Paroli mi alvenis nun
Ĉar vido en min enŝteliĝis
Venis dum mi enlitiĝis
En la cerbo ĝi ankoraŭ restas sen-
move en
La sono de silento
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
En malkvietaj sonĝoj mi
Sole iris sur pavim'
Sub haloo de stratolamp'
La vento batis kiel frosta stamp'
La okulojn pikis fulmo de neona lum'
Miksita kun
La sono de silento
In restless dreams, I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
Mi vidis homojn sub lumil'
Amason de pli ol dek mil
Homoj aŭdas sen aŭskulti
Kaj parolas sen diskuti
Voĉojn ne kunigas, ne kuraĝas ni
Eĉ ĝeni pli
La sonon de silento
And in the naked light, I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
And no one dared
Disturb the sound of silence
"La silento, la danĝer'
Kreskas kiel la kancer'
Vi aŭskultu miajn vortojn,
Regu vian propran sorton"
Miaj vortoj falis kiel pluv'
Sur la diluv' de la silento
"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence
Homoj preĝis al la di'
de la neona radi'
Kiun ili mem inventis
Signo brilis kaj avertis
Dirante "vortoj de profetoj nun aperas sur
La metroo-mur'"
Flustris en sono de silento
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
Then the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls
In tenement halls"
And whispered in the sound of silence