Por Kolombina

Albert Giraud (1860-1929)
Tradukis: Stéphane Brault

Pala floro de plenluno
Kiel rozo lakteblanka,
Malhelido somernokta,
Nur teni vin en la mano!

Kvietig’ de l’misfortuno:
Laŭ Lete’ serĉad’ senfina
De l’pala flor’ de plenluno
Kiel rozo lakteblanka.

Silentiĝos la rankoro
Nur se de l’ĉiel’ kolera
Venas volupto ĥimera:
Bruna felo, petalpluvo,
Kaj pala flor’ de plenluno.