Malpezigo

Eudore Évanturel (1852-1919)
Tradukis el la franca: Stéphane Brault

Kiam mia koro ŝvebas heziteme
Iras mi vagadi de ĉagren' pelite.
Restas senatentaj kaj anim' kaj paŝo,
Kurbigas la frunton teren maltrankvilo.
Soleco malsana obstine min sekvas
Ĝis rivera bordo – la celo ne gravas,
Se nur ĉe tiu lok' la sun' venas morti.

Ho! kiel revema tiam fariĝas mi
En tia dezerto, kiu dampas ĉion,
Kiam sereneco forviŝas lacecon.

Malpezigo.
Gvidas min korvoĉo ia
Kaj okaze, ankaŭ, staras mi vagpensa,
Kvazaŭ nekonscie, daŭre sola, mute
Kiam surprizas min luno alsupranta.