Lunebriiĝo

Albert Giraud (1860-1929)
Melodio: Arnold Schoenberg (1874-1951)
Tradukis: Stéphane Brault

La vin’ per la vid’ trinkita
Verdlume de l’lun’ defluas,
Kaj sub ĝia ŝaŭmo dronas
La horizonto silenta.

Delogado trompkonsila
En l’eliksir’ serpentumas.
La vin’ per la vid’ trinkita
Verdlume de l’lun’ defluas.

La poeto, homo pia,
Per la likvor’ ebriiĝas,
Kaptite de l’absinta nas’,
Geste kaj pense freneza
Pro l’vin’ per la vid’ trinkita!