Ĉelaveja luno

Albert Giraud (1860-1929)
Tradukis: Stéphane Brault

Kiel pala lavistino
Ŝi purigas blankajn fajojn,
Klinante arĝentajn brakojn
Al la kantanta rivero.

Tra l’senarbej’, nokta vento
Aŭdigas senanĉajn flutojn.
Kiel pala lavistino
Ŝi purigas blankajn fajojn.

La milda laboristino,
Kupsinte koksen la jupojn,
Festonas ĉie branĉarojn
Per delikata lumtuko
Kiel pala lavistino.