Antanas Vaitkeviĉius


Mi naskiĝis en 1948 en malgranda urbeto (iuj nomus ĝin granda vilaĝo) Alsėdžiai, distrikto de Plungė en nordokcidenta Litovio.
Tie mi finis mezlernejon kaj dum miaj lernejaj jaroj helpe de la loka esperantisto Aleksandras Ŝarva mi ekkonis pri Esperanto , eklernis la lingvon, sufiĉe sukcese kaj rapide progresis, sekve mi ekkorespondadis kun multaj samaĝanoj el diversaj landoj.
En 1966 mi finis mezlernejon en Alsėdžiai kaj samjare studentiĝis en Vilniusa Universitato pri la angla lingvo kaj angla filologio. Komence de miaj studoj mi frekventadis E-klubon „Juneco“, sed pro sufiĉe peza studŝarĝo mi eksmembriĝis el ĝi.
En 1971 mi sukcese finis miajn studojn kaj revenis al mia naskiĝurbeto por instrui tieajn lernejanojn la anglan lingvon. Kelkfoje mi provis fondi E-rondeton en la lernejo, tamen miaj provoj ne estis sukcesaj.
En la antaŭe menciita lernejo mia pedagogia kariero daŭris por 43 jaroj kun interrompo de 2 jaroj, kiam mi laboris kiel inĝeniero pri teknologia informado en la komputila uzino en la urbo Telŝiai, tamen pro la manko de teknologiaj konoj mi ĉesis ĉi laboron kaj revenis al mia antaŭa laborloko, Alsėdžiai‘a mezlernejo.
En 2010 mi emeritiĝis, sed postrestis en la lernejo, daŭrigante mian pedagogin karieron, kiun mi plenfinis en decembro 2016. Dis de ĉi tempo mi estis tute libera de profesia laboro, do mi rememoris Esperanton, provis tradukadi, versadi kaj, kunlaboradi kun la ĵurnaleto „Turka Stelo“.