Stano Marček

Slovaka esperantisto, instruisto, eldonisto, membro de Akademio de Esperanto.

Verkis la lernilon “Esperanto per rekta metodo” (2007). Ĝi estis verkita en Esperanto kaj estas tradukita en pli ol 40 lingvojn. La lernolibro instruas Esperanton laŭ la rekta metodo.

Jen gustumaĵo el la libro “Esperanto per rekta metodo” – La tri unuaj lecionoj kaj vortaro en diversaj lingvoj:

Intervjuo kun Stano Marček pri “Esperanto per rekta metodo”, Revuo Esperanto, Decembro 2017:

Revuo Esperanto: Via lernolibro Esperanto per rekta metodo festas „jubileon“.

Stano Marček: Jes – ĝi aperis en 40 lingvoj: la angla, franca, itala, rusa, ĉina, japana, korea, portugala, pola, slovaka, taja, Esperanta, greka, nederlanda, irlanda, rumana, germana, dana, litova, serba, vjetnama, norvega, luksemburga, hungara, serba, finna, ĉeĥa, hispana, ukraina, sveda, taja, armena, islanda, indonezia, turka, hinda, bulgara, latina, araba kaj latva.

Revuo Esperanto: Kial vi decidis verki ĝin?

Stano Marček: Siatempe mi gvidis kursojn de Esperanto en miaurba kulturdomo. Neniu el la trovitaj lernolibroj de Esperanto, en la tiama Ĉeĥoslovakio, ŝajnis al mi konvena. Pro tio mi decidis kompili propran materialon. Mi komencis studi psikologion de fremdlingva instruado kaj metodikon de Esperanto-instruado. Tio konfirmis mian supozon, ke la plej efika vojo por instrui fremdan lingvon estas la tiel nomata „rekta metodo“, do la metodo, per kiu niaj gepatroj instruis al ni la gepatran lingvon :-). Instrui pensi en la lingvo, ne traduki!

Revuo Esperanto:  Ni petas diri ion pli pri la metodo.

Stano Marček: Mia riĉe ilustrita lernolibro (la bildojn desegnis mia filino Linda) baziĝas sur rekta, tiel nomata indukta metodo: konkludi el konkretaj faktoj ĝeneralan leĝon, laŭ kiu la lernantoj – helpe de bildoj kaj analogio – subkonscie ricevas la klarigojn de la novaj elementoj kaj poste – en tekstoj kaj ekzercoj – rerenkontas kaj ekzercas ilin ĝis alproprigo. Post la rektmetoda leciono venas (en la naciaj eldonoj) la sekcio Gramatiko, en kiu nacilingvaj klarigoj firmigas la jam intuicie komprenitan materialon. La lernolibra vortoprovizo respektas la oficialan ofteco-liston (Baza Radikaro Oficiala, Aktoj de la Akademio II), kiun la Akademio de Esperanto rekomendas por ĉiuj lernolibroj de Esperanto. Ĝi ĉerpas la 750 pleje uzatajn vortelementojn (morfemojn) – komence la plej ofte uzatajn ktp – kaj garantias, ke la lernanto unue lernu la plej ofte uzatajn kaj bezonatajn vortelementojn, por povi interkompreniĝi en la plej oftaj situacioj de la ĉiutaga vivo.

Revuo Esperanto: Kiel kaj kial naskiĝis tiom da „gefratoj”?

Stano Marček: La lernolibro unue aperis en la slovaka lingvo. Sekvis la internacia eldono, sen nacilingvaj klarigoj (pura rekta metodo). Mia pola amiko Staŝek Mandrak proponis traduki la slovakan version al la pola. Mi tradukis por li ĉiujn nacilingvajn tekstojn en Esperanton, kaj li tradukis ilin al la pola. Tio inspiris ankaŭ alilandajn instruistojn traduki la lernolibron al siaj lingvoj. Jen kelkaj el ili: Rob Moerbeek kun sia teamo, Roy McCoy, Ionel Oneţ, Imré Szabó, Luigia Oberrauch, Bronislav Ĉupin, Liu Haitao, Aoyama Tooru, Lee Jungkee, Georgo Dérmatis, Seán Ó Riain, Arne Casper-Mortensen, Karine Arakeljan, Tereza Kapista, Indré kaj Dalia Pileckiené, Karl-Gustaf Gustafsson, Ilia Dewi, Hallgrímur Sæmundsson, Vasil Kadifeli, Aniruddha Banahatti, Max Kašparů, Bernhard Schwaiger, Birute Rosenfelde, Lê Thį Thiên Thu, Mariana Genčeva, Marija Jerković, Josip Pleadin, Mihai Trifoi, Rudolf Fischer, Peter Zilvar, Ulrich Matthias, Umberto Broccatelli, Hazel Green, Birgitta Anevik, Janine Dumoulin, Anne Karin Bondhus, Zsófia Kóródy… Mi elkore dankas al ili.

Revuo Esperanto: Ĉu la lernolibron akompanas ankaŭ ia metodika materialo?

Stano Marček: Jes: Instruaj bildoj por rektmetoda instruado (por la instruistoj, 500 kartonaj folioj A5 en du kofretoj, kiuj paŝo-post-paŝo sekvas la lernolibron – ankaŭ sur KD, por projekcii la bildojn); KD Modela elparolo en mp3 – voĉlegitaj Esperantaj tekstoj + la lernolibro en diversaj lingvoj en pdf, por komputila uzo; Pekseso Esperanto (12 volumoj kun 288 bildoj el la lernolibro), Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto, KD Fabeloj de Andersen kaj… la fratoj Grimm; Krucenigmoj; Apo por telefonoj (www.iei. nl/apo.htm). Vidu pli ĉe http://katalogo. uea.org/ – aŭtora nomo „Stano Marček“ (131 titoloj).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanto                    1319(12)  Decembro 2017                                                                                                                249