Konversacia vortaro

Andreo Cseh

Ĉiu paĝo en tiu ĉi retejo enhavas tuj-tradukilon! Simple elektu kaj kopiu vorton (per ctrl+c, ekzemple), kaj la traduko tuj aperos, kune kun Esperanta difino. Por helpo kaj ŝanĝi la nacian lingvon klaku ĉi tie

La papera eldono el 2010, kun 49 originalaj desegnaĵoj, estas aĉetebla ĉe la Internacia Esperanto-Instituto.

Inter 1920 kaj 1930 Andreo Cseh vojaĝis tra Eŭropo por instrui Esperanton. Li evoluigis novan metodon, dum kiu li ekskluzive parolis Esperanton. Komence li lernigis konkretajn vortojn kiel tablo, kreto, skribi, fermi, granda, longa, sed poste ankaŭ ne montreblajn nociojn.

De tempo al tempo iuj demandis dum leciono la signifon de vorto. Cseh respondis per la jam lernitan leksikon. Ili inventis tiam spritajn aŭ petolajn formulaĵojn. Cseh kolektis tiujn ĉi kaj kompilis el ili vortaron en 1930.


Notu ke ekzistas diferencoj inter la eldonoj, rezulte de la ĉiam ŝanĝiĝanta mondo.

© Internacia Esperanto-Instituto, Hago www.iei.nl

Foto: Aŭgust Weide

1-a eldono 1930

2-a eldono 1932

3-a eldono 1984

4-a eldono 1991

5-a eldono 1997

6-a eldono 2010

7-a kaj reta eldono 2021


Antaŭparolo al la unua eldono

En la esperantaj konversacioj la gelernantoj ofte aŭdis la demandon: ‘Kion signifas tiu vorto?’

Ĉar mi ne komprenas la naciajn lingvojn, ili devis doni la respondojn en Esperanto. En tiuj gravaj momentoj naskiĝis la difinoj kaj klarigoj, kiujn entenas ĉi tiu libreto.

La difinoj estas plejparte ŝercaj, sed tamen ĉiam trafaj kaj spritaj. Ili atestas pri la lerteco kaj spriteco de la lernanta publiko kaj pri tio, ke la rektmetoda kurso estas valora gimnastiko por la cerbo.

La libreto volas esti nur modesta memoraĵo pri la horoj de la konversacioj.

Al la aŭtoroj de la difinoj, al miaj karaj gelernintoj, mi esprimas sinceran gratulon kaj varman dankon, ĉar mi multe lernis de ili.

Andreo Cseh, Hago 1930


A

aboni

antaŭpagi gazeton

aĉeti

doni monon kaj ricevi objekton

-ad- (sufikso)

faras dum longa tempo

adiaŭi

svingi poŝtukon ĉe foriro

adreso

vortoj sur koverto

aero

pli maldika ol akvo; birdoj kaj aeroplanoj en ĝi

aeroplano (= aviadilo)

malnatura birdo; fluganta ĉambro

Afriko

varma mondparto kun Saharo

aĝo

sekreto de virino

-aĵ- (sufikso)

objekto

akvo

ĝi ne havas koloron, povas esti en glaso, rivero, maro, oceano; homoj kaj bestoj ne povas vivi sen ĝi.

alfabeto

literaro

alia

 1. malsama
 1. ne egala
 1. la dua

alta

longa supren

ami

 1. la plej bela, grava kaj interesa vorto en la vivo de la homoj
 1. la unua vorto, kiun lernanto serĉas en vortaro
 1. la ŝlosilo de la koro

ama letero

letero kun belaj (sed ne veraj) vortoj

amanto

viro, kiu aĉetas multajn florojn, ĉokoladojn kaj ringon

aminto

 1. viro, kiu ĵetas la leterojn kaj portretojn en la fornon
 1. edzo

amonto

sinjoro, kiu serĉas la adresojn de riĉaj patroj

Amazono

longa-longa rivero kun krokodiloj

ambaŭ

du

Ameriko

mondparto kun Amazono kaj Apalaĉaj Montoj

amiko

 1. bona kamarado
 1. homo, kiu scias miajn sekretojn

-an- (sufikso)

homo, kiu apartenas al iu grupo

animo

la nevidebla parto de la homo

aparato

malsimpla objekto, kiu faras malfacilan laboron anstataŭ homo

aparteni (al)

esti (ies)

apetito

deziro manĝi (ĝi estas granda kaj bona)

apud

tre proksime

-ar- (sufikso)

multaj kune

arbo

verda vivaĵo aŭ besto, kiu manĝas, trinkas, dormas, sed ne iras kaj ne parolas, havas nur unu piedon kaj ĝi startas en la tero

arterio

tubo en la korpo

atenti

bone rigardi kaj aŭskulti

aŭdi

 1. unu persono diras, la alia aŭdas
 1. sonoj venas en la kapon

aŭskulti

malfermi la orelojn

aŭtomobilo

malgranda ĉambro, kiu iras rapide sur strato kaj faras bruon kaj malpuran aeron

aŭtuno

griza sezono kun oftaj pluvoj

avo

 1. la patro de la patro
 1. bona maljuna homo kun longa blanka barbo

azeno

besto kun forta karaktero

Azio

la plej granda mondparto

B

balono

aero kun haŭto

bani (sin)

 1. lavi la tutan korpon
 1. sidi en akvo

barbo

longaj haroj sub la buŝo de sinjoro

bastono

 1. longa maldika pedagogia objekto
 1. promena objekto

bati

tuŝi forte kaj malelegante per la mano aŭ per la pedagogia objekto

bela

la plej grava kvalito, la spegulo diras ĝin al sinjorinoj

benko

longa seĝo

besto

 1. objekto, kiu manĝas, trinkas, dormas kaj iras
 1. vivaĵo, kiu trinkas, sed neniam drinkas
 1. kvarpieda homo

bezoni

devi havi

biblioteko

ĉambro kun libroj kaj silentaj homoj

biero

malvarma flava aŭ bruna forta akvo, sinjoroj ŝatas ĝin

bildo

kolora objekto; se ĝi estas moderna, homoj rigardas ĝin, sed ne komprenas ; se ĝi estas malmoderna, homoj komprenas ĝin, sed ne rigardas

bileto

malgranda papero kun frazo: vi bezonas ĝin por viziti kinejon

birdo

dupieda besto, kiu flugas en la aero

blanka

malnigra; koloro de la neĝo

blinda

ne povas vidi

blindulo

homo legas per la fingroj

blonda

 1. blankhara
 1. la koloro de la nordaj haroj

blovi

fari venton per la buŝo

blua

la koloro de la bona ĉielo

boato

naĝanta ĉambreto sen plafono

bona

 1. la kvalito de ĉokolado
 1. la kvalito de lernantoj kaj de la esperanta lingvo

bonvolu

etiketa vorto, kiu signifas: faru!

bopatrino

la plej grava kaj bona persono en la familio

botelo

junaj homo trinkas el ĝi

bovino

 1. granda korta besto kun du longaj objektoj sur la kapo
 1. vivaĵo, kiu donas lakton kaj viandon

branĉoj

mano de arboj

brando

forta-forta-forta akvo en tre malgranda glaso, ĝi faras grandan apetiton

briko

malgranda ruĝa parto de muro

brili

doni lumeton

bruna

la koloro de ĉokolado

brusto

la supra duono de la trunko, en ĝi estas la koro

buŝo

la granda kaj plej grava pordo sur la kapo

butero

flava, mola manĝaĵo el lakto; oni ofte metas ĝin sur la panon

butono

la ŝlosilo de vesto

C

cent

10 x 10

cerbo

griza mola objekto en la kapo, tre grava dum la vivo

cifero

litero de nombro

cigaredo

blanka, danĝera, longa objekto en la buŝo

cikonio

birdo, kiu alportas infanojn

cinciminciĉurmur

nomo de la kato de Andreo Cseh

Ĉ

ĉ

la kapo de la ĝeneralaj vortoj

ĉambro

parto de domo ; skatolo de homoj

ĉarma

knabino, kiu faras vin varma interne

ĉapelo

 1. vesto de la kapo
 1. krono sur kvin literoj en la esperantaj lingvo

ĉefa

la plej grava

ĉevalo

granda, inteligenta, utila besto, kiu donas al homoj sian forton kaj al malriĉaj homoj ankaŭ viandon

ĉi

proksima

ĉielo

la plafono de la mondo

ĉokolado

bruna ŝlosilo de la koro

D

danci

elegante levi la piedojn

dancanto

homo, kiu flugas sur la planko

danconto

sinjoro, kiu faras longan dialogon kun la spegulo

danki

peti ankoraŭ

decembro

monato de festoj

demandi

 1. preni frazojn el homo
 1. oni faras tion por ricevi respondon

dento

 1. malmola blanka objekto en la buŝo
 1. la homo havas 32

desegni

fari bildon per krajono

deserto

la krono de manĝo

devi

esti necese

deziri

voli

diferenci

 1. malegali
 1. malsami

dika

kvalito de kastelaj muroj

dimanĉo

la plej bona tago de la semajno

diri

 1. montri per vortoj, kio estas en la kapo kaj en la koro
 1. eligi sonojn por paroli

direktoro

la riĉa homo en fabriko

diskreta

kiu ne demandas pri sekretaj aferoj, ĉar ne volas ĝeni

diversa

malegala

dividi

fari erojn

doktoro

homo, kiu sanigas aŭ mortigas aliajn homojn

dolĉa

tia estas ĉokolado kaj amata junul(in)o

domo

 1. granda skatolo por homoj
 1. aro da ĉambroj

donaci

vi donas kaj ne petas monon

doni

 1. Fari objekton lia
 1. meti objekton en la manon de alia homo

dormi

kuŝi viva, sed nenion aŭdi nek vidi

dorso

malantaŭa parto de la trunko

dum

en la tempo

E

-ebl- (sufikso)

oni povas

edukado

procezo, ĉe kiu komence oni instruas la infanon paroli kaj fine… silenti

edzo

malfeliĉa viro kun ringo

-eg- (sufikso)

tre granda

egala

ne estas diferenco

-ej- (sufikso)

loko

ekster

mal-en

ekzemplo

parto, kiu montras, kia estas la tuto

elefanto

granda besto kun longa-longa nazo

eleganta

kvalito de sinjorinoj kaj sinjoroj, kiuj montras sin al aliaj homoj

elekti

preni la plej bonan

elektro

la forto en la lampo

-em- (sufikso)

deziri

-er- (sufikso)

plej malgranda parto de la tuta objekto

eraro

 1. malĝusta parto en frazo
 1. ruĝa vorto sur mia papero

Esperanto

 1. la plej simpla kaj facila lingvo de la mondo
 1. la ŝlosilo de la tuta mondo kaj de bonaj koroj
 1. fabriko de multaj interesaj vortoj

-et- (sufikso)

tre malgranda

etaĝo

ĉambroj super ĉambroj

etiketo

la plej grava regulo de la vivo; ĝi diras: estu ĝentila kaj diru nur belajn (sed ne verajn!) vortojn

Eŭropo

malgranda mondparto, okcidente de Azio

F

fabriko

granda malpura domo kun maŝinoj

facila

kvalito de Esperanto

fali

ne resti en la aero, sed iri al la tero

familio

multaj homoj en unu hejmo

fantazio

fabriko de belaj bildoj en la kapo

fari

la demanda vorto de verboj

farti

senti sin

feliĉa

juna + forta + sana + riĉa

fenestro

bona homo eniras tra pordo, la malbona homo tra la fenestro

fianĉo

feliĉa viro, kiu havas ringon

fidela

kvalito de hundoj kaj veraj amantoj

filo

 1. patrido
 1. la malgranda homo de granda homo

filozofo

homo, kiu multe multe pensas

fingro

ringotenilo

fiŝo

senpieda kaj silenta besto en akvo

flago

la plej festa tuko; ĝi diras: ‘mi apartenas al lando aŭ homgrupo

flari

trinki la odoron per la nazo

flava

la koloro de la suno

floro

 1. ŝlosilo de la koro
 1. la plej bela parto de arbo

flui

iri kiel akvo

flugi

naĝi en la aero

folio

 1. parto de libro
 1. la verda vesto de arbo

forgesi

foriri el la kapo

forno

 1. aparato, kiu varmigas ĉambron
 1. loko, kien aminto metas la leterojn de sia amito
 1. vintra meblo

forta

kvalito de bona kafo

fratoj

homoj, kiuj havas la samajn gepatrojn

fraŭlo

li serĉas amatinon

fraŭlino

la floro de la familio

frazo

vortoj inter granda litero kaj punkto

freŝa

tio, kio ne longe kuŝis en ŝranko

frue

matene je la sepa horo

frukto

la plej bona parto de arbo

frunto

libera loko super la okuloj ĝis la haroj

fulmo

tre mallonga forta lumo en la ĉielo

fulmotondro

skandalo en la ĉielo

fumi

tenas cigaredon en la buŝo kaj la cigaredo iras en la homon kaj en la aeron

fundamento

 1. piedo de domo
 1. grava regularo de Esperanto

G

gajni

ricevi monon sen laboro

ganto

ŝuo por la mano

gasto

eleganta sinjoro, kiu vizitas familion kaj havas grandan apetiton

gazeto

granda taga papero kun freŝaj skandaloj

ge- (prefikso)

li kaj ŝi

gimnastiko

faras interesajn movojn per manoj kaj piedoj

glacio

malmola akvo

glaso

loko de trinkota akvo, vino ktp

globo

preskaŭ la formo de la tero

gramatiko

moderna labirinto, el kiu homoj ne povas eliri

granda

kvalito de apetito

gratuli

kredi, ke li estas feliĉa

grava

kvalito de la demandaj vortoj

graveda

havi dikan ventron

griza

la koloro de malgranda doma besto, kiun kato ŝatas

grupo

malgranda kvanto

Ĝ

ĝardeno

privata parko

ĝentila

paroli elegante, diri belajn (ne verajn) vortojn

ĝis

mallonga esperantista saluto, kiam vi foriras

ĝis revido

la esperantisto saluto

ĝisrevidohoro

nomo de tiu horo, je kiu la konversacio finiĝas

ĝoji

esti feliĉa kaj bonhumora

H

haroj

 1. natura vesto
 1. maldikaj objektoj sur la kapo
 1. ili estas longaj sur la kapo de poeto kaj mallongaj sur la kapo de multaj modernaj junulinoj

haŭto

natura vesto de homo havi

aparteni al li hejmo

dolĉa loko, kie la homo estas dum nokto helpi

fari parton de ies laboro hieraŭ

antaŭhodiaŭ historio

 1. romano kun vera koloro
 1. statistiko de mortintoj en milito hodiaŭ

en ĉi tiu tago homo

la plej inteligenta dupieda besto horo

parto de tago

horloĝo

 1. malamiko de feliĉaj homoj
 1. objekto, kiu montras tempon

hotelo

 1. loĝejo por nelonga tempo
 1. domo, kie vi tranoktas, kiam vi estas en alia urbo

hundo

 1. la plej fidela membro de familio
 1. la malamiko de kato

I

-id- (sufikso)

filo

-ig- (sufikso)

fari ĝin tia

-iĝ- (sufikso)

veni en novan staton

ili

li + li + ŝi + ŝi + ĝi + ĝi

infano

malgranda homo, kiu ŝatas ĉokoladon kaj demandojn

inĝeniero

homo, kiu faras maŝinojn

indiĝeno

ido de la unuaj loĝantoj de la mondparto

inko

lakto de plumo

instrui

 1. meti sciojn en la kapojn de homoj
 1. hipnoti lernantojn

instruisto

granda homo en lernejo kun la pedagogia meblo en la mano

insulo

tero staranta en rivero, maro aŭ oceano

interesa

kvalito de esperantaj libroj kaj periodaĵoj

J

jako

vesto sur la trunko kaj la brakoj

jaro

tricent sesdek kvin tagoj

jes

 1. la homoj ĝojas, kiam aŭdas tiun respondon
 1. malne
 1. la dua plej mallonga frazo en esperanto

juna

kvalito de tiu homo, kies koro estas varma

Ĵ

ĵeti: meti malelegante

K

k

la kapo de demandaj vortoj

kafo

nigra akvo, multaj homoj ŝatas ĝin

kaj

araba gumo de frazoj

kajero

maldika libro kun puraj folioj

kalendaro

objekto, kiu montras la jarojn, monatojn, semajnojn kaj tagojn

kalkuli

la riĉulo ŝatas

kameleono

malgranda besto, kiu ŝanĝas sian koloron

kampo

la verda tero de lando

kanalo

malnatura rivero

kandelo

lumigilo de pastro

kanti

fari muzikon per la buŝo

kapo

loko de ĉapelo

kara

proksima la la koro

karafo

skatolo por akvo

karesi

ame move tuŝi

karno

 1. ruĝa, mola parto de homo
 1. vivanta viando

kaso

la plej grava parto de vendejo

kato

malfidela mola besto, kiu kantas nokte sur tegmentoj

kelka

ne multa

kelnero

homo en manĝejo, kiu iras rapide

kinejo

teatro kun bildoj kaj sen lampoj

kisi

 1. meti al la buŝo, sed ne manĝi
 1. montri amon per la buŝo
 1. tuŝi per la buŝo

knabo

infano ‘li’

kofro

granda vojaĝa skatolo

koko

 1. vivanta vekhorloĝo
 1. birdo, kiu havas multajn edzinojn

kolo

loko por pendigi belajn kravatojn

koloroj

blua, ruĝa, nigra, verda

kombi

 1. fari ordon sur la kapo
 1. bele meti la harojn

komenci

malfini

komerco

laboro, per kiu homo rapide fariĝas riĉa

kompreni

ekhavi lumon en la kapo

komputilo

hejmo de informoj

komuna

apartenas al ĉiu

koni

scii, kiu aŭ kio estas li, ŝi aŭ ĝi

kongreso

multaj homoj en granda ĉambro sidas, parolas, sed ne komprenas (se ĝi ne estas esperanta) aŭ komprenas (se ĝi estas esperanta)

kontinento

mondparto

kontroli

rigardi, ĉu ĉio estas en ordo

konversacio

la nomo de la esperanta kurso

koro

malgranda domo kun kvar ĉambroj, kie loĝas amo

korekti

bonigi

korespondi

 1. sendi leterojn kaj ricevi respondojn
 1. du personoj skribas leterojn pri amo kaj pri vetero

korpo

la videbla parto de la homoj

kosti

havi prezon

koverto

vesto de letero

krajono

plumo sen inko

kranio

la forta skatolo por la cerbo

kredi

maldubi

kredito

komercisto kredas, ke aĉetanto pagos poste

kremo

dika supra parto de lakto

kreto

krajono por nigra tabulo

krokodilo

granda fiŝo kun kvar piedoj en Afriko, povas plori same kiel homoj

krono

la plej bela ĉapelo

kruĉo

poto sur la kapo de virino

kruro

grava parto inter la trunko kaj la piedo

kuiri

fari manĝaĵon

kun

malsola

kuracisto

mastro super vivo kaj morto

kuraĝa

kiu ne timas

kuŝi

 1. esti en horizontala pozicio
 1. malstari

kvalito

vorto kun la lasta litero ‘a’

L

labori

 1. malripozi
 1. fari ion kaj akvo venas el la homo

laboristo

forta malriĉa homo en fabriko

laca

malforta, ĉar laboris aŭ dancis

lago

staranta akvo en lando

lakto

 1. blanka dolĉa akvo
 1. katoj kaj beboj ŝatas ĝin

lama

kiu ne povas iri bone

lampo

malnatura suno en ĉambro

lando

parto de kontinento kun ofte unu lingvo

lango

longa ruĝa objekto la buŝo

larĝa

kvalito de tiu strato, en kiu tridek homoj povas iri unu apud la alia

lasta

malunua

laŭdi

diri, ke la homo aŭ objekto estas bona

lavi

 1. meti akvon sur la objekton
 1. purigi per akvo

legi

la okuloj promenas sur frazoj

lerni

 1. meti sciojn en la kapon
 1. manĝi lernolibrojn

lernejo

domo, kiun lernantoj kaj instruistoj malŝatas

letero

papero kun frazoj en koverto spegulo de la koro

levi

meti en pli altan lokon

libera

povas fari, kion li volas

libro

objekto el multaj paperoj kun vortoj kaj frazoj

lipoj

la videblaj ruĝaj partoj de la buŝo

listo

multaj vortoj, unu sub la alia

lito

 1. nokta meblo
 1. la plej grava meblo en la domo

litero

parto de vorto

logiko

ĝusta pensado

loĝi

havi hejmon

loko

tio, kio estas sub, apud, ĉirkaŭ objekto

longa

kvalito de azenaj oreloj

loterio

 1. ludo, en kiu ŝtato gajnas kaj homo perdas
 1. elekto de edzo

ludi

laboro de infano

luno

 1. la nokta malvarma lampo de la naturo
 1. lampo de la amantoj

M

maldekstra

la loko de la koro

malseka

kvalito de homo, kiu staras en la pluvo

mano

 1. natura maŝino de homo
 1. la supra piedo de homo

manĝi

meti objektojn en la buŝon

mapo

bildo de la mondo sur papero aŭ ekrano

maro

granda natura ujo kun akvo

mastro

 1. malgasto
 1. la ĉefo de la domo

maŝino

objekto, kiu laboras

matematiko

scienco pri nombroj

mateno

la tempo, kiam infanoj iras en lernejon kaj redaktoroj iras hejmen

memori

 1. teni en la kapo
 1. malforgesi

mendi

peti: ‘sendu/donu’

merkredo

tago en la mezo de semajno

meti

 1. malpreni
 1. lokigi objekton

mezo

centro

mi

la plej grava persono de la mondo

milito

 1. malpaco
 1. unu popolo mortigas la alian

minus

malplus

minuto

 1. parto de horo
 1. hor-ero

moderna

kvalito de sinjorinoj en ĉiuj tempoj

mola

kvalito de butero kaj bona koro

momento

 1. parto de sekundo
 1. tre mallonga tempo

monato

parto de jaro

mono

 1. estas tempo
 1. tion oni preskaŭ neniam havas sufiĉe

mondo

la plej granda objekto

monto

 1. alta parto de la mondo
 1. malvalo

montri

 1. indiki per mano
 1. prezenti al la okuloj

morgaŭ

posthodiaŭ

morti

iri en la pli bonan mondon

movi

 1. vento faras kun folioj
 1. ondoj en maro faras

multa

mal-unu

muro

dika, forta parto de ĉambro; sur ĝi ofte pendas spegulo

muso

malgranda griza besto en domo

muŝo

malgranda nigra doma besto kun ses piedoj kaj du flugiloj

muta

kvalito de tiu, kiu ne povas paroli

muzeo

domo, kie oni ne tuŝu la objektojn

muzo

la ŝlosilo de poeto

muziko

bildo, kiun oni vidas per la oreloj

N

n

la plej malfacila litero en Esperanto

naĝi

iri en akvo per la manoj kaj piedoj

naĝilo

per ĝi la fiŝoj naĝas

naski

venigas en la mondon

naskiĝi

veni en la mondon

naturo

kion ne homoj faris

nazo

la parto de la kapo, per kiu la homoj tuŝas florojn

ne

la plej mallonga frazo

nebulo

 1. dika griza aero
 1. nubo sur la tero

neĝo

la blanka vesto de tero

nesto

hejmo de birdo

ni

mi + vi

nigra

malblanka

nokto

 1. tempo, kiam homoj dancas, manĝas, trinkas, promenas kaj sidas en kino kaj teatro
 1. tempo, kiam ĉiuj katoj estas grizaj

nomo

vorto kun la lasta litero ‘o’

nombro

vorto el ciferoj

nordo

 1. malsudo
 1. tie estas Islando

nova

kio ne estis hieraŭ

nubo

griza vesto de la ĉielo

nuda

homo sen vestoj

nun

en ĉi tiu tempo

nur

ne pli

O

objekto

ne besto, ne homo

odoro

parto de floro, kiu iras en la nazon

ofte

en multaj tempoj

okcidento

tie malaperas la suno

okuloj

la fenestroj de la kapo

ombrelo

tegmento por unu persono

oni

la homoj

onklo

 1. frato de la patro
 1. bona homo kun ĉokolado

operacio

kuracisto tranĉas en homo

optimisto

homo, kiu vidas la mondon en bela koloro

oreloj

 1. du longaj pordoj sur la kapo
 1. pordoj de muziko

oriento

tie iras la suno al la ĉielo

originala

la poeto sola faris, ne legis en libro de alia poeto

osto

malmola blanka parto de la korpo

ovo

manĝaĵo; kokinoj faras ĝin ĉiutage

P

paco

popoloj estas amikoj

pagi

doni monon

pano

la plej grava manĝaĵo krom rizo

pantalono

vesto por kovri la krurojn

papo

homo kisas la teron

paradizo

la plej bela loko

pardoni

voli forgesi la malbonon

parko

loko kun arboj, kie homoj promenas

paroli

vortoj iras el homo

paŝi

levi kaj mallevi la piedojn sur strato

patro

 1. homo, kiu havas infanon
 1. la kapo de la familio

pedagogio

el infano fari homon

pentri

fari bildon

perdi

 1. havis, sed nun ne scias kie ĝi estas
 1. objekto iras de mi
 1. aĉeti lotbileton

persono

vivulo

pesimisto

homo, kiu vidas la mondon en malhela koloro

peti

elegante diri: ‘donu al mi!’

piedo

mal-mano

pingveno

birdo, kiu ne flugas

placo

strato same longa kiel larĝa

plaĉi

objekto estas al mi bela aŭ bona

plafono

la ĉielo de la ĉambro

planko

malplafono

plena

enhavi la tutan kvanton

plori

akvo venas el okuloj

plugi

tranĉi teron

plumo

krajono, el kiu venas inko

pluvi

la ĉielo ploras

poemo

mallonga fantazio sur papero

poeto

 1. homo kun granda fantazio
 1. homo, kiu tre ŝatas muzon

pomo

la plej danĝera frukto (laŭ la biblio)

popolo

ĉiuj homoj de unu lando

pordo

truo en la muro por homoj

porko

la plej malpura, dika doma besto

porti

iri kun objekto

portreto

fantazia bildo de homo

poŝo

grava parto de vesto, en ĝi estas mono

poŝtmarko

malgranda grava bildo sur koverto

povi

scii ne per la kapo, sed per la manoj, piedoj kaj aliaj partoj

prefikso

vorteto antaŭ radiko, kiu faras novan vorton

preĝi

paroli al la plej granda sinjoro

preĝejo

la plej alta historia domo en vilaĝo

preni

malmeti

princo

reĝido

printempo

la plej bona sezono de la jaro

proksima

apud mi

promeni

iri sen speciala celo, por plezuro

protesti

diri: "ne!"

pulmo

parto en la brusto, kiu prenas aeron

punkto

la plej malgranda ‘litero’, kiu staras post frazoj

pupo

ludilo por infanoj aŭ viroj

pura

tio, kion homoj ne tuŝis

R

radiko

 1. la piedo de arbo
 1. nuda vorto

rapide

 1. tiel veturas bona nova aŭtomobilo
 1. tiel la Esperanto-kursanoj progresas

rano

malgranda besto, kiu saltas kaj diras kvak kvak

redaktoro

homo, kiu kritikas la tutan mondon

regulo

la malfacila parto de gramatiko

reĝo

mastro de lando kun krono

rekomendi

hipnotizi aĉetanton

respondi

maldemandi

resti

ne foriri, sed stari sur la malnova loko

ricevi

veni al mi

riĉa

kvalito de tiu, kiu havas dikajn poŝojn

ridi

 1. malplori
 1. la buŝo iras al la oreloj

rigardi

 1. atenti per la okuloj

rikolti

preni la fruktojn

ringo

grava objekto sur la fingro, kiu signifas: ‘li esas edzo’

ripeti

denove fari

ripozi

 1. mallabori
 1. fari paŭzon en la laboro

riproĉi

bati per vortoj

rivero

longa fluanta akvo en lando

rizo

kolego de pano

romano

interesa libro pri amo

rompi

preni malmolan objekton kaj fari partojn

rozo

ruĝa ŝlosilo de la koroj

ruĝa

 1. la plej bela koloro
 1. la koloro de la sango kaj rozo

S

Saharo

loko, kie dum jaroj ne pluvas

sako

skatolo el tuko

salo

 1. grava parto de manĝaĵoj
 1. blankaj ŝtonetoj en la supo

salti

iri kaj reiri supren

saluti

fari etiketan gimnastikon

sama

pli ol egala

sana

kiam la partoj de la korpo funkcias bone

sango

la ruĝa akvo en la korpo

seĝo

grava meblo; homoj sidas sur ĝi

sekreto

diplomatoj kaj geamantoj havas ĝin

sekretario

prezidonto

sekundo

parto de minuto

semi

ĵeti malgrandajn objektojn en teron

semajno

sep tagoj

sen

mal-kun

sendi

diri: ‘iru!’

senti

la mondo iras en la kapon

serĉi

 1. rigardi, kie estas?

servi

fari laboron por alia homo

sidi

esti sur seĝo

signifi

esti la sama en alia lingvo aŭ per aliaj vortoj

silenti

 1. la buŝo dormas
 1. malparoli

simpla

kvalito de la esperanta gramatiko

skandalo

forto kaj kuraĝa, sed ne eleganta parolo

skatoto

lito de ĉokoladoj

skribi

meti vortojn sur paperon

skribata letero

letero, kiu iras el la plumo

skribota letero

letero, kiu estas en la kapo kaj en la koro

skribilo

per ĝi homoj faras vortojn sur papero

soifa

voli trinki

sola

 1. nur unu homo
 1. malfeliĉa

somero

malvintro

sonĝi

dormi kaj vidi fantaziajn bildojn

sorĉi

fari el rano princon

spegulo

 1. la plej ĝentila meblo, kiu diras: ‘vi estas la plej bela!’

spiri

movi la bruston stacidomo

tie staras la trajnoj stari

esti sur la piedoj kaj ne iri

stelo

tre malgranda nokta lampo en la ĉielo

stomako

 1. la plej grava parto de homo
 1. digesta maŝino

strato

longa kaj maldika parto de urbo kun domoj, aŭtomobiloj kaj homoj

strio

 1. longa-longa litero l
 1. 13 estas sur la usona flago

sub

mal-sur

sudo

 1. malnordo
 1. tie loĝas pingvenoj

sufikso

vorteto post radiko, ĝi faras novan vorton

sukero

 1. dolĉa salo
 1. malamiko de sana homo

sumo

nombro, en kiu estas aliaj nombroj

suno

la taga varma lampo de la naturo

supo

varma kaj dika malpura akvo

surda

kvalito de tiu, kiu ne povas aŭdi

svingi

movi de dekstre al maldekstre

Ŝ

ŝafo

besto el kies haroj homoj faras vestojn

ŝampuo

akvo por lavi la kapon

ŝanĝi

 1. redoni en alia formo
 1. meti alian vorton

ŝati

ami per la okuloj, buŝo, nazo aŭ oreloj

ŝipo

naĝanta domo

ŝlosi

fermi la pordon per speciala instrumento

ŝlosilo

la plej malgranda gramatiko en la mondo

ŝranko

ĉambro en ĉambro

ŝtono

tre malmola, forta tero

ŝtrumpo

la plej grava vesto

ŝtuparo

mal-lifto

ŝuo

 1. skatolo de la piedoj
 1. poŝo por la piedoj

ŝviti

eligi akvon tra la haŭto

T

t

la kapo de la montraj vortoj

tablo

meblo por manĝi

tapiŝo

mola planko

taso

kafa glaso

teo

flava varma akvo

tegmento

la ĉapelo de domo

telegramo

 1. letero, kiu iras per aero
 1. elektra letero

televidilo

aparato, kiu montras skandalojn

tempo

moderna mono

teni

la mano estas tablo

tendo

domo el tuko

tero

la fundamento de la fundamento de la domoj

tondri

la ĉielo parolas

traduki

el ne esperantaj frazoj fari esperantajn

trajno

rapida tramo kun multa vagonoj

tramo

iranta skatolo kun homoj sur stratoj

tranĉi

fari partojn per tre maldika objekto

trinki

verŝi akvon en la buŝon trinkinto (= drinkinto)

homo, kiu havas fabrikon en la kapo, vidas pli multajn objektojn, kaj la mondo iras ĉirkaŭ li

tro

tre, tre, tre

trovi

revidi la objekton

trunko

la dika parto de la korpo

tuj

post kelkaj sekundoj

tuko

malpura objekto en la poŝo

tuŝi

inter la mano kaj objekto ne estas loko

tuta

mal-parta

U

universo

ĉio, kio estas

universitato

lernejo, kie oni faras doktorojn

ungo

sinjorinoj faras ĝin ruĝa

urbo

parto de lando, kun grandaj domoj kaj multaj homoj

urso

besto, kiu longe dormas en la vintro

V

vagono

ĉambro kun radoj, iras rapide

valizo

vojaĝa skatolo

vangoj

la du molaj ruĝaj partoj de la vizaĝo

varma

kvalito de forno kaj juna koro

vejno

sang-rivero de la korpo

veki

rompi la dormon

vekhorloĝo

horloĝo, kiu staras apud la lito kaj matene faras skandalon

veni

iri, sed kun la okuloj al mi

vendi

doni objekton kaj preni monon

vendejo

loko, kie oni eniras kun mono kaj eliras sen mono

vento

la aero move iras

ventro

la granda maŝino en homo

vera

malfantazia

verbo

vorto, kiu respondas al la demando: kion faras?

verda

la koloro de Esperanto

verŝi

meti akvon

vespero

mal-mateno

vesto

objekto sur homo, kiu faras lin bela

vetero

la plej grava objekto en konversacio

viando

manĝaĵo, la ruĝa kaj mola parto de besto

vidi

bildoj venas en la kapon

vilaĝo

parto de lando kun malgrandaj domoj kaj malmultaj homoj

vino

blanka aŭ ruĝa forta akvo

vintro

malsomero

viro

li-homo

virino

ŝi-homo

vivi

la maŝino en al homo iras

vizaĝo

 1. la antaŭa parto de la kapo
 1. originala portreto

viziti

iri al via hejmo kaj demandi: ‘kiel vi fartas?’

vojaĝi

iri kaj rigardi landojn kaj popolojn

vojaĝinto

homo, kiu diras fantaziajn historiojn

vojaĝonto

homo, kiu lernas Esperanton

vojo

loko sur kiu iras aŭtoj kaj homoj

voli

deziri

vorto

parto de frazo

vosto

malkapo

vulkano

fajro-monto

Z

zebro

ĉevalo kun nigra strioj

zzz

muŝo kantas tiel