Anekdotoj ĉerpitaj el interreto 2021

Kolektis Bardhyl Selimi, februaro-marte 2021


Turka

Italo eniras noktan klubon en Turkio. Li vestis ĉemizon, kie estis skribite: Turkoj havas tri problemoj!

Post iome, alproksimiĝis lin lokano.

Kia merdaĵo estas ĉi tiu skribaĵo?!

Tio estas ja via unua problemo! Vi estas tro scivolemaj!

La lokano foriris kaj revenis post unu horo, kun alia lokano, rigardante minaceme la italon.

Tio estas ja via dua problemo! Vi estas agresemaj!

Ambaŭ turkoj foriris kaj revenis kun tri aliaj lokanoj. Ĉiuj portis enmane po unu tranĉilon.

Tio estas via tria problemo. Vi venas kun tranĉiloj por interlukti!


Turka

Estis veturante per aviadilo germano, franco kaj turko. Oni anoncis ke baldaŭ la aviadilo, falus se oni ne forĵetus el ĝi ion troan en sia lando. La franco forĵetis baguette (franca panaĵo). La turko forĵetis kebapon. Dum la gernmano forĵetis turkon.


Hungara

Germano, hungaro kaj italo estis militkaptitaj en la sovetia teritorio. Ĉiujn tri oni enfermis en eta ĉambro kune. Post iome, la provoso eniras kaj alvokas la germanon.

Konfesu, germano, pri la atako!

Post unu horo, la germanon oni revenigis, tre forbatitan. Mi klopodis rezisti kaj ne konfesi, diris li, sed oni rompis miajn dentojn.

Poste, oni alvokis la hungaron, kiun oni revenigis post kvar horoj.

Mi klopodis ne parole, sed oni rompis miajn ripojn kaj batis sur mia dorso.

Dum la italon oni revenigis post tri tagoj, duonmortinte, Rekonsciiĝinte, la talo diris: Mi klopodis rezisti, proponis al la enketistoj ke ni parolu ekstere, for de ĉi tie, sed ili katenigis miajn manojn.


Japana

Patro, seniluziigita de sia filo, diris:

Kiam mi estis infano kaj eraris, mia patro enfermis min en mian ĉambron kaj senigis min je vespermanĝo!

Hodiaŭ la infanoj posedas en sia ĉambro TV, Iphone, videoludilon, komputilon…

Kaj nun, kion vi faras kun la filo, do?

Mi enfermas mian filon en mian ĉambron!


Japana

Triopo el japano, franco kaj usonano vizitis ĝangalon en Afriko. Subite, ĝi falas en la manoj de kanibaloj. La reprezentanto de kanibaloj aldiris ilin:

Ni formanĝos vin kaj ni utiligos ĉiun korpopecon vian, la karnon, ostaron, harojn, haŭton. La haŭton ni tanos en la arboj por konstrui el ĝi kanoon. Ni donas al vi po tranĉilon, por ke vi memmortiĝu, ĉar ni ne volas aspekti sangumaj!

Japano ekkriis “Banzai” kaj tuj faris Harakiri.

La franco kriis “Vivu Francio!” kaj tranĉis sian gorĝon.

La usonano faris kelkajn truojn sur sia haŭto kaj diris: nun vi faru el ĝi kanoon!


Norvega

Kial la norvegoj iras al supermarkto kun eskalo?

Ĉar ili aŭdis ke la prezoj en Oslo estas tro altaj!

Kial kelkaj el ili rampas sur la planko de la supermarkto?

Ĉar ili esperas trovi malmultekostajn varojn!


Skota

Donaldo

Sandy, ĉu vi jam vidis maŝinon montrantan la veron, enkaze se vi dirus mensogaĵon?

Ĉu mi vidis, vi diras? Jes, ja mi estas edziĝinta al iu tia!


Skota

(Pri skotoj oni opinias, ke ili estas avaruloj)

Sandy, iu skoto decidis pendigi sin, pro depresio. Feliĉe, lia amiko, Donaldo, alvenis ĝustatempe kaj savis al li la vivon, tranĉante la ŝnuron. Sed poste, Sandy sendis al Donaldo fakturon kun la valoro de la rompita ŝnuro.


Sveda

Kial Jezuo ne naskiĝis en Svedio?

Ĉar tie li apenaŭ povus trovi tri saĝajn virojn aŭ unu virgulinon,


Nederlanda

La Eŭropa Spacagentejo elektis nederlandanon, francon kaj turkon por la kuranta dekjaralonga misio en la spaco. Trejniginte ilin, la pilotoj estis petitaj pri ties deziroj plenumindaj. La nederlandano esprimis la deziron lerni la hispanan lingvon. Oni trovis baldaŭ kapablan instruiston de la hispana kaj trejnigis ankaŭ lin.

La franco deziresprimis kunvenigi sian edzinon. Oni jesigis kaj trejnigis ankaŭ la edzinon.

La turko diris ke estos sufiĉe longa tempo kaj li ne povas resti sen fumado. Oni plenumis lian deziron alportante grandan pakaĵon da cigaredoj.

Post dek jaroj, la aerŝipo revenis sukcese en la Teron. Elirante, la nederlandano salutis la homojn atendantaj per la hispana vorto “Hola!”. La homoj aplaŭdis lin por tiu duobla plenigita misio.

La franco eliras kun sia edzino kaj du gefiloj. La homoj aplaŭdis ankaŭ ilin por la misio kaj la fakto ke en la spaco naskiĝis homoj!

Laste, la turko eliras balancante kaj konfuzite. Li demandas ĉu iu havigus al mi fajrilon?…


Irlanda

Iu iralndano en Dublino eniris bierejon kaj mendis tri glasojn da ĝino. Poste, li eliris kaj eksidis ie apude kaj ekdrinkis ĉiujn glasojn. Li eniris denove en la bierejon kaj mendis aliajn tri ĝinojn kaj eliris fordrinki ilin ekstere. La mastro scivolemis kaj aldiris la viron: ĉu vi ne ĝuus pli se vi mendus la glasojn da ĝino unu post unu?

La irlandano klarigis ke, fakte, li drinkas ankaŭ por siaj du fratoj, loĝantaj fore, unu en Usono kaj unu en Novzelando. Komprenite, respondis la mastro. Post monato, la irlndano mendis nur po du glasoj da ĝino. La mastro pensis ke io malfeliĉa okazis kaj alproksimiĝis la viron kaj pretis kondolenci lin pro perdo, eventuale, de unu el ties fratoj.

Ne, kara, klarigis la nederlandano, miaj fratoj feliĉe bonfartas, sed mi mem rezignis de drinkado…


Angla

Iu farmisto eniris drinkejon kaj komencis drinki. Alia vilaĝano demandis lin: kial vi venis drinki en ĉi tiu bela labortago, kiam vi povus labori en via farmo?

Kelkaj kozojn oni ne povas klarigi, amiko!- diris la unua

Kio okazis al vi, do?

Nu, mi estis melkante la bovinon. Sed, ĵus kiam la sitelo pleniĝis, la bovino frapis al ĝi per sia maldekstra piedo kaj la lakto enverŝiĝis sur la plankon. Kelkaj kozoj ne povas eksplokiĝi..

Kion vi faris poste?

Mi prenis ŝnuron kaj ligis la maldekstran piedon de la bovino al unu fosto maldekstre. Poste, mi daŭrigis melki. Sed denove, ĵus kiam la sitelo pleniĝis je lakto, la bovino frapis ĝin per sia dekstra piedo kaj la tuta lakto enverŝiĝis sur la plankon. Kelkaj kozoj ne povas eksplikiĝi!

Kion vi plufaris?

Mi prenis alian ŝnuron kaj ligis per ĝi la dekstran piedon de la bovino al iu fosto dekstre. Mi pensis ke nun ĉio glatus. Mi daŭrigis melki sed, ĵus kiam la sitelo plenplenis je lakto, la bovino frapis ĝin per sia vosto kaj la lakto enverŝiĝis sur la plankon. Kelkaj kozoj ne povas vere eksplikiĝi!

Malfeliĉe, sed kion vi faris poste?

Kion fari? Mi ne trovis alian ŝnurpecon, tiel mi demetis mian zonon por ligis la voston de la bovino sur unu trabo super mia kapo. Sed miaj pantalonoj malleviĝis..Tiumomente, je Diablo, eniris en la stalon mia edzino…


Persa

La patro vidas sian filon vestita kaj kun lanterno enmane.

Kion vi faras, mia filo?

Mi iras serĉi mian karulinon en la malhela arbaro.

Ankaŭ mi, estinte juna, iris serĉi la karulinon en la arbaro, sed sen lanterno, rimarkis la patro.

Ĉu vi, do, nun komprenas, mia patro, kial vi edziĝis al ĉi tiu virino- rediris la filo.


Via pieddoloro estas pro la aĝuleco- diris doktoro.

Ne eblas tio, ankaŭ alia piedo samaĝas, sed ne doloras, doktoro!


Politikisto intencis paroladi antaŭ sia popolo. Komence li demandis: ĉu vi scias pri kio mi parolos?

Neee!- respondis la homoj.

Nu, bone, mi ne parolos, ĉar vi ne scias la temon!

Kaj la politikisto foriris.

La morgaŭon li revenis kaj denove demandis:

Ĉu vi scias pri kio mi parolos?

Jeees!- respondis la homoj.

Nu, bone, tial mi ne bezonas alparoli vin!

Kaj li foriris.

La trian tagon, kiam la politikisto demandis al la homoj “ĉu vi scias pri kio mi parolos” la duono de ili respondis “Neee!” kaj alia duono “Jees!”.

Nu, bone, diris la politikisto, tiuj kiuj scias diru al tiuj kiuj ne scias pri kio mi parolos kaj foriris.


Belga

Usonano, nederlandano kaj belgo eniris en urinejo. La usonano rigardis al nederlandano kiu lanĉis du urinajn ŝprucojn.

Kiel vi kapablas fari tion? –demandis la usonano.

Mi partoprenis en la Dua Mondmilito- respondis la nederlandano.

Poste la nederlandano rigardis la usonanon lanĉante kvar ŝprucojn.

Kaj vi, kiel kapablas fari tion?

Ankaŭ mi partoprenis en la Dua Mondmilito!

Poste ambaŭ, usonano kaj nederlandano, rigardis la belgon kiu lanĉis 14 ŝprucojn/

Kiel vi kapablas fari tion-demandis ili.

Mi ne sukcesis malfermi mian zipon- respondis la belgo.


Belga

Tri belgoj sidis ĉe la riverbordo. Preterpasas krokodilo. Du el ili ekpafas la krokodilon per ŝtonetoj. Koleriĝinte, la krokodilo eknaĝas je ilia direkto. Du belgoj forkuris kaj grimpis sur la arbon apude. La tria ne moviĝis.

Kial vi plurestas tie, povrulo, la krokodilo formanĝos vin- avertis lin ambaŭ belgoj.

Sed mi ne pafis per ŝtonoj al la krokodilo- respondis ilia amiko.


Brazila

En aviadilo fluganta ĉirkaŭ la mondo estis la prezidentoj de Usono, Francio, Rusio kaj Brazilo. La usona prezidento etendis sian manon ekster la fenestron kaj diris: Ni flugas super Usonon!

Kiel vi komprenis tion?

Ĉar mi ĵus tuŝis la pinton de La Statuo de Libereco

Poste eligis la manon ekster la fenestron la prezidento de Francio.

Nun ni flugas super Parizon.

Kiel vi komprenis tion?

Ĉar mi ĵus tuŝis la pinton de la Turo Ejfelo.

Poste eligis la manon ekster la fenestron la prezidento de Rusio.

Nun ni flugas super Moskvon.

Kiel vi komprenis tion?

Ĉar mi ĵus tuŝis la pinton de Kremlo.

Laste eligis la manon ekster la fenestron la prezidento de Brazilo.

Nun ni flugas super Brazilon.

Kiel vi komprenis tion? Ĉu vi tuŝis la pinton de la Statuo de Jezuo?

Ne, mi komprenis tion ĉar ĵus oni forŝtelis mian manhorloĝon!


Aŭstra

Kiel oni povas ofendi aŭstron?

Tion oni povus fari se oni nomus lin germano!

Kaj unu svison?

Dirante ke li estas germano!

Kaj la germanon?

Dirante ke ambaŭ la unuaj ne estas germanoj!


Ĉeha

Vilaĝano iris al la urbo por aĉetumi. En la vendejo de laboriloj li aĉetis sitelon kaj amboson. En la vendejo de animaloj li aĉetis du kokinojn kaj unu anseron. Poste li pensis kiel porti ilin al la hejmo. La vendisto sugestis al li: La amboson metu en la sitelon, kaj la sitelon tenu per unu mano. En la alia mano tenu la anseron dum la kokinojn portu subskapole.

La vilaĝano dankis la vendiston kaj agis laŭ lia konsilo.

Dumvoje haltigis lin bela knabino, kiu montris al li paperpeceton kie estis skribita adreso serĉata de ŝi.

La vilaĝano, leginte la noton, diris:

Kia koincido, mi iras ĝuste al tiu direkto. Venu kun mi! Plej bone estus ke ni iru tra ĉi tiu parko ĉar ni atingus la celon plej baldaŭe.

Tra la parko?!! Kiel mi povus fidi al vi! Vi povus kuŝigi min, levi mian robon, demetu miajn kalconetojn kaj…

Vidu fraŭlino. Mi portas amboson en la sitelo, du kokinojn kaj anseron. Kiel mi povus fari tion al vi?!

Sed, helpata de iom da intuit, klarigis la belulino, vi agus tiel: lasu la anseron surtere, kovru ĝin per la sitelo, sur kiu vi povis meti la pezan amboson, dum mi mem portu ambaŭ kokinojn…*-


Vjetnama

Tri usonaj soldatoj revenas hejme. Ilin atendas general, kiu dankemas al ĉiuj tri por la heroeco en la milito. Li eĉ promesas al ili grandan rekompencon. Nur ili elektu du korpopartojn siajn kaj mezuri la distancon inter ili en inĉoj. Por ĉiu inĉo 1000 USD! La unua soldato elektis la plandojn kaj la kappinton. Post la mezurado rezultiĝis 72 inĉoj. La generalo donis al li 72 000 USD.

La dua soldato elektis la pintojn de siaj manaj montrofingroj kaj etendis la brakojn. La mezurado rezultiĝis 80 inĉoj. Do, li ricevis 80 000 USD.

La tria soldato elektis la penisan pinton kaj siajn testiklojn. La generalo sugestis al li elekti aliajn korpopartojn je pli granda distanco, sekve je pli granda profito. Sed la soldato insistis kaj mallevis la pantalonojn. La mezuranto ŝokiĝis ĉar li ne konstatis la testiklojn. Kie estas viaj testikloj, soldato, demandis li. Miaj testikloj restis tie ne la malbenitaj minitaj batalkampoj de Vjetnamio-respondis la soldato!


Ĉina

La knabino demandas sian karulon:

Se mi kaj via patrino falus en la riveron, kiun el ni savus vi?

La knabo respondas:

Mia patrino jam sciis ke vi farus tian demandon, tial por la bono de tri miaj fratoj, ankoraŭ nun 50 jara, ŝi praktikas la naĝadon.


Latiamerika

La 14an de novembro 1984, UNO sendis po unu teamo de inspektistoj en ĉiuj membroŝtatoj por enketi rilate al demando “Mi petas vin esprimi kia estas via honesta opinio pri la solvo de la provizado per nutraĵoj en la cetera parto de la mondo?”

La teamoj revenis kun la jenaj respondoj:

En Afriko la homoj konfuziĝis kiam oni menciis la vorton nutraĵo.

En la landoj de la Orienta Eŭropo la homoj ne komprenis kion signifus la vorto honesta.

En la Okcidenta Eŭropo oni ne komprenis la vorton manko de nutraĵoj.

En la Popola Ĉinio oni ne sciis kio estas opinio.

En la militareoj en Afganistano kaj en la Meza Oriento oni ne sciis kion signifas la vorto solvo de problemo.

En la latinamerikaj landoj oni ne komprenis la vorton Mi petas.

En Sovetunio oni ne sciis kion signifas la vorto esprimi.


Ĉilia

Turisto eniras noktan striptisman klubejon. Li invitas knabinon por danci. Fine de la danco li aldiras ŝin: ĉu vi estas ĉilia?

Jes, mi estas ĉilia, kiel vi divenis tion?

Nu, alsttaturaj kaj elegantaj knabinoj nur ĉiliaj ja estas!

Poste li invitas alian knabinon al kiu li diras fine: Ĉu vi estas svisa?

Jes, ĝuste svisa. Kiel vi divenis tion?

Min ege plaĉas Svisio kiu posedas grandajn montojn.

Laste la turisto dancas kun tria knabino. Fine li aldiras ŝin:

Vi certe estas finna? Ĉu ne?

Jes, kiel vi divenis tion? Ĉu pro mia blondeco kaj verdkoloraj okuloj?

Ne, mi vidas jam la arbaron sude

.


Novzelanda

Kial la ĉevaloj de Novzelando estas inter plej rapidaj enmonde?

Ĉar ili ja vidas kion oni faras tie al safoj.


Aŭstralia

Via taksisto estis ĥirurgo en sia patrio, antaŭ ol li venu al Aŭstralio


Aŭstralia

Brito iras viziti Aŭstralion. En la doganejo oni demandas lin: ĉu vi havas krimajn precedentojn?

La vizitanto trankvile respondas: mi kredas ke vi ne plu akceptas krimulojn en via lando!

Noto

La unuaj aŭtralianoj eŭropaj estis la prizonuloj.


Aŭstralia

Kiel oni nomas bumerangon, kiu ne revenas denove?

Simple bastonpeco


Filipina

Laborintervjuo

Kial vi forlasis la lastan laborlokon?

Ĉar la entreprenejo translokiĝis kaj oni ne anoncis min pri tio.


Indonezia

Usona soldato dum la Dua Mondmilito akiris ripozpermeson post sangumaj bataloj en la germana fronto. Vojaĝante per trajno al Londono li ne trovis liberan sidlokon en la vagono. Li konstatis ke unu sidloko estis okupita de la hundo de sinjorino. Tiel li petis la sinjorinon ĉu li povus sidi anstataŭ la hundon. La sinjorino grimacis kaj rediris malrespekte: vi usonanoj estas malĝentilaj! Kiel eblas ke vi okupu la lokon de mia dolĉa hundino Fifi?!

La soldato foriris serĉante alian eblecon por eksidi. Sed vane, neniu libera loko estis en la tuta vagonaro! Tiam li revenis ĉe la sinjorino kun la hundo Fifi. –Mi petas liberigi la lokon de via hundo, mi estas tre laca!

Koleriĝinte, la sinjorino rediris: vi usonanoj estas ne nur malĝentilaj sed ankaŭ arogantaj!

Tiumomente, la soldato ne plu eltenis, sed forkaptis la hundon kaj forĵetis ĝin ekster la fenestron. La sinjorino komencis kriegi kaj peti helpon kaj postulis ke oni punu la soldaton.

Sinjoro apude, intervenis dirante al la soldato: vi usonanoj ĉiam faras ne ĝustan agon, ekzemple vi tenas la forketon en la dekstra mano, vi ŝoforas ne en la ĝusta vojflanko. Ĉikaze, vi forĵetis ne la ĝustan hundinon!


Sudafrika

Van der Merëe iris al la stacidoma giĉeto kaj mendis dudirektan trajnbileton.

Kien vi iros, sinjoro?

Certe ĉi tien denove…


Egipta

Dio decidis purigi la paradizon kaj trovis multajn malnovajn Ordonojn. Li alĵetis la okulojn al la Tero por ke donu ilin al la homoj.

Unue Li petis la egiptojn, ĉu ili bezonus la ordonojn, sed la faraono respondis ke al ili sufiĉas la piramidoj!

Poste Li petis la romianojn, sed ili estis tre okupitaj per diboĉoj kaj distraĵoj.

Kiam Li sin direktis al Moseo, ĉi lasta demandis pri la prezo. Sed Dio diris ke ili estas senpagaj. Tiam Moseo diris: donu al mi Dek Ordonojn!


Bosnia

Babilis bosniano kaj japano, pri la antaŭecoj en la vivo. La japano diris: Por mi, la unua estas Japanio, la dua estas la laboro, la tria estas la familio.

Dum la bosniano diris: Por mi la unua estas la familio, poste la laboro kaj fine Japanio!


Slovena

Veturis per trajno, blondulino, monaĥino, kroato kaj sloveno.

Kiam la trajno eniris tunelon, fariĝis mallumo. Subite, ĉiuj aŭdis fortan manfrapon. Elirinte el la tunelo la trajno, denove lumiĝis kaj ĉiuj konstatis ke la faco de la sloveno estis ruĝiĝinta. La blondulino pensis: Ĉi tiu povrulo eble volis tuŝi min, sed erare li tuŝis la monaĥinon, kiu manfrapis lin. La sloveno pensis: Ĉi tiu kroato eble tuŝis la blondulinon kaj ŝi manfrapis min anstataŭ lin. La kroato pensis: mi ne pliatendos alveni la kuranta tunelo sed mi manfrapos denove al sloveno!


Afrika

Virino kun bebo enbusiĝas. La ŝoforo aldiras ŝin:

Neniam vidis tian malbelan bebon, kian vian!

La virino iris al la fundo de la buso kaj ekfumadis pro kolero. Ŝi diris al viro apude ke la ŝoforo jam ofendis ŝin.

La viro konsilis ŝin iri al la ŝoforo kaj diri lin veturigi antaŭen. Dume, la simion portos mi mem.


Kuba

Johano iris feriadi al Kubo. La patrinon kaj la katinon li konfidis al sia amiko. Ĉi lasta telefonis al Johano post semajno.

Kiel vi fartas, Johano?
Bone, dankon, kaj miaj proksimuloj, kiel fartas?

-Via katino jam mortaĉis!

- Kiel vi diras tion tiel brute, mia amiko?

- Kiel mi devus diri do tion?

- Nu, jen, unue vi povus diri: la katino grimpis sur la arbon. Poste vi povus diri ke ĝi falis el la arbo. Poste vi povus daŭrigi ke, dumvoje al la hospital, ĝi mortis. Kaj mia patrino, ĉu bonfartas?

- Via patrino grimpis sur la arbon…

- Ne daŭrigu, mi petas, komprenite..


Tunizia

La filo demandas sian patron:

- Kiom da mamospecoj ekzistas?

- Estas fakte tri specoj- respondis la patro, kiu daŭrigis: Je la 20-a jaraĝo ili similas al melono, estas rondformaj kaj fortaj. Je la aĝoj 30-40 ili similas al piroj, estas bongustaj, sed iom pendigitaj. Je la aĝo 50 ili similas al cepoj…

- Kiel tio povas esti?

- Nu, vidu, pro ili la okuloj enlarmiĝas!

Certe tiu konversacio frenezigis la filinon kaj la edzinon.


Algeria

George Ë Bush vizitis Algerion. Ĉikaze li paroladis antaŭ la parlamento.

“Mi bedaŭras ke mi parolos angle kaj ne en via lingvo. Ĉar mi neniam progresis en algerbro!”


Sicilia

Norde de Italio, en vilaĝo, restis nur unu bovino, kiu ne donis sufiĉe multe da lakto. La bovinoj estis tie multekostaj, tial la vilaĝanoj aĉetis bovinon en Sicelio, kie la prezo estis pli malalta. La nova bovino donis multe da lakto. Tio kontentigis la vilaĝanojn. Tiel, ili aĉetis virbovon en la najbara vilaĝo, por ke povu pliigi la rason. Ili lasis ambaŭ gebovojn paŝti kune. La virbovo provis kelkfoje midziĝi kun la bovino, de malantaŭe, de maldekstre kaj de dekstre, sed vane. La bovino ne lasis ĝin. La vilaĝanoj demandis pri tio la veterinarion. Ĉi lasta, pripensinte, demandis ilin: ĉu vi aĉetis la bovinon en Sicelio?

Jes, doktoro, kiel vi divenis tion?

Mi komprenis ke mia edzino devenas de Sicelio.


Mongola

Oni aranĝis interluktadon de usonano kaj ruso. La trejnisto de la usonano ĉiam konsilis ties sportiston atenti pri la tiel nomata ‘mongola kaptomaniero’, kio estus mortiga. La tagon de la matĉo, kvar sekundojn post la starto, la ruso kaptis la usonanon ĝuste per tiu mongola kaptomaniero. La trejnisto de la usonano fermis la okulojn, ege malĝojigita. Sed baldaŭ, li aŭdis ovaciojn: Usono, Usono!. La usonano faligis la ruson.

Kiel vi povis fari tion?- demandis la trejnisto sian sportiston.
Mi vidis la testiklojn de la ruso kaj mordis ilin.

-Ĉu? Tio estas malpermesebla!

- OJes ja, se pli bone fari mi tion ol la ruso- respondis la usonano.


Estona

Viro eniris bierejon kaj mendis unu glason da biero. Sed, ĵus li komencis drinki, li sentis urĝan bezonon urini. Sed, kiel lasi la glason surtable? Povus drinki la bieron alia viro. Kunportante ĝin al la urinejo ne estis deca.

Do, li lasis noton sur paperpeceto: Mi estas sputinte en ĝi.

Reveninte el la urinejo, la viro trovis surprizite alian noton: ankaŭ mi!


Estona

La fileto demandas sian patron:
Kio estas inter la femuroj de la patrino?
Tie estas la paradizo, kara mia.
Kaj inter viaj femuroj?
Tie estas la ŝlosilo al paradizo!
Nu, vi devas ŝanĝi la seruron, mia patro, ĉar ankaŭ la najbaro posedas tian ŝlosilon!


Uzbeka

Televizia raportisto vizitis profundan vilaĝon por konatiĝi kun la lokaj moroj.

Li renkontis maljunulon kiun li petis:

Ĉu vi memoras ion, kion vi neniam povas forgesi dum via vivo?

Pripensinte, la viro diris:

Iam perdiĝis en la monto mia kaprino, Ĉiuj najbaroj kun mi komencis traserĉadi, fumante magian herbaĵon. Fine, ni trovis la kaprinon. Sed unu najbaro fikis ĝin! Tion mi neniam forgesos!

Ho, ne, tia rakonto ne esats deca por la televizio. Bonvulu rakonti alian.

Ĉu? Nu, bone. Iam, perdiĝis en la monto la edzino de najbaro. Ni ĉiuj ariĝis kaj komencis traserĉadi fumante nian magian herbaĵon. Finfine ni trovis la virinon. Sed poste ĉiuj fikis ŝin unu post la alia!

Ho, ne, ne, ankaŭ tio ne estas deca por rakonti!

Ĉu vi memoras ion kio ege malfeliĉigis vin mem?

Mi pensas ke jes.

Iam mi mem perdiĝis en la arbaro….


Taĝika

Juristo veturis pro laboro per aviadilo. Apud li sidis blondulino, legante libron. Por pasigi duhoran tempon la juristo proponis al ŝi ludon: ĉiu faros demandon kaj pagos 5 USD enkaze de malĝusta respondo. Ne, diris la blondulino, mi ne akceptas tiun regulon.

Nu, bone, diris la juristo, vi pagos 5 kaj mi centoble, do 500!

Tiel bonas, jesigis la blondulino. Juristo demandis la blondulinon. Ŝi donis 5 USD ĉar ŝi ne sciis la ĝustan respondon. Poste demandis ŝi: Kio estas vivaĵo kun 12 fingroj je novemaskite kiu perdas po unu fingron ĉiam kiam pluvas.

La juristo konfuziĝis, li ne povis respondi tuj. Dum la blondulino plulegis la libron, la juristo serĉadis en interreto, petis siajn amikojn, sed vane, nenia respond! Pasis du horoj kaj la aviadilo komencis surteriĝi. La juristo donis al la blondulino 500 USD kaj petis ŝin malkovri la respondon. La blondulino tiam donis al li 5 USD!


Georgia

Jozefo Stalin estis sidanta ĉe lia labortablo en la Kremla oficejo, portante krajonon per fingroj kaj rigardante mapon de la Orienta Germanio. Dume, li turnis la kapon al la fenestra poriome. Poste li konstatis ke la krajono malaperis. Li prenis alian krajonon. Post iome li denove turnis kapon al la fenestro. Returninte la kapon li denove konstatis ke la krajono malaperis. Tio ripetiĝis kelkfoje. Maltrankviliĝinte, li telefonis al Beria, ĉefo de Ŝtata Sekurecservo kaj rakontis pri la okazaĵo. Post du horoj, Stalin malfermis la tirkeston kaj surprizigite trovis tie ĉiujn malaperintajn krajonojn! Li retelefonis al Beria kaj sciigis lin pri tio. Beria respondis ke li jam arestis 700 suspektitajn personojn tiurilate!


Filipina

La prezidento Donald Trump faris urĝan telefonalvokon al prezidento Durerte de Filipinoj:

Amiko, okazis io malbona ĉe ni, eksplodis la fabriko de la kondomoj, kio endanĝerigas nian programon por la kontrolo de la naskoj. Ĉu vi povus provizi nin per 100 milionoj da kondomoj ruĝaj, blankaj kaj bluaj, longaj 10 inĉoj, je diametro 2 inĉoj?

Certe jes, mia kara, respondis Durerte kaj tuj telefonis pri tio al la Filipina kompanio de kondomoj. Fine li aldonis: sur la pakaĵoj de la kondomoj vi skribu: Eta Mezuro!


Tailanda

Eŭropa turisto vizitis Tailandon. En iu urbo li vidis monaĥon kiu ekbruligis fajron nur per la hejto de siaj manoj. Surprizite, li demandis la monaĥon: Vi estas vera magiisto. Ĉu vi povas helpi min salti tiel alten kiel domo? Ĉar mi intencas fariĝi eminenta sportisto.

Nu, bone, iru kaj trejniĝu ĉiutage kaj revenu al mi post du jaroj.

La turisto revenis sian patrion kaj trejniĝis. Post du jaroj, li revizitis Tailandon kaj tiun monaĥon.

Kara monaĥo, mi nun saltas pli alten sed ne kiel domo!

Idioto, diris la monaĥo, la domoj ne saltas!


Itala

Nova geedzeca paro pasigas la unuan nokton kune. La viro konfesas al sia edzino ke li seksumis antaŭe kun prostituinoj.

Ĉu, rediris la virino, tial mi memoras iel vian vizaĝon!